LA COPE S.A

  1. Esp |
  2. Eng |
  3. Val

Nota Legal La Cope

En compliment amb el que establix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del lloc web www.carnicaslacope.es

Direcció del lloc: www.carnicaslacope.es

Industrias Cárnicas la Cope S.A

Pol.Ind.Masia Del Juez
Carnissers, 2
Torrent
Valencia 46909.
t: 961 563 182
f: 961 563 404
Mail: lacope@carnicaslacope.es


Els dissenys gràfics, les imatges, els textos, així com la informació i els continguts que s'arrepleguen en www.carnicaslacope.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Cárnicas la Cope i no es permet la reproducció y/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu trat informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix.

Si opta a abandonar este lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Cárnicas la Cope no es farà responsable del compliment de les obligacions legals dels dits llocs web. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Càrnies la Cope es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen a través de correu postal o correu electrònic.

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y Cárnicas la Cope se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o correo electrónico.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En Cárnicas la Cope estem compromesos amb el respecte a la intimitat de l'usuari i per això la nostra política de protecció de les persones pel que fa al tractament de les seues dades personals, complix amb el que establix la legislació espanyola: Llei Orgánic 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial Decret, 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la LOPD, li informem de que el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través de els diversos formularis o adreça de correu d'esta pàgina web implica que Ud. accepta i consent el tractament en els termes indicats en esta política de privacitat.

Les dades personals arreplegats seran objecte de tractament automatitzat i no automatitzat i incorporats a un fitxer el responsable del qual és Cárnicas la Cope amb domicili en Pol.Ind.Masia Del Juez, Carnissers 2, Torrent, Valencia 46909. L'arreplega de les seues dades de caràcter personal té com a finalitat poder contactar amb l'usuari, atendre i gestionar adequadament les seues consultes, comentaris, incidències o suggeriments relacionades amb les activitats de Cárnicas la Cope . La dita sol·licitud haurà de contindre les dades següents: nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o document equivalent i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa per mitjà de document fefaent.

Per favor, tinga en compte el procediment del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, en l'article 25 a l'efecte d'exercir els seus drets. Cárnicas la Cope es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò que s'ha establit pel Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Nota legal

Pol.Ind.Masia Del Juez, Carnissers 2, Torrent, Valencia 46909 • t. 961 563 182 • f. 961 563 404 • lacope@carnicaslacope.es