LA COPE S.A

  1. Esp |
  2. Eng |
  3. Val

Control de qualitat

L'autocontrol i la qualitat en la producció d'aliments cada dia més sans i segurs és un procés que es manté viu i en contínua revisió a la nostra empresa. Indústries Càrniques La Cope té implantades en el seu procés de producció eines destinades al Control de la Qualitat, com la Norma ISO 9001, i altres destinades a la Seguretat Alimentària, com els Requisits Previs d'Higiene i Traçabilitat (RPHT) i l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC).

Durant els processos de sacrifici, especejament, elaboració, envasat i expedició es prenen contínues mostres que són analitzades en el laboratori microbiològic intern amb què compta l'empresa, situat a la mateixa planta. Després de la superació de tots els controls, el producte pot posar-se a la venda complint les nostres exigències de qualitat.

Els nostres productes
es produeixen en les millors
condicions de frescor i
elaboració

Política de privacitat i Avís legal

Pol.Ind.Masia Del Juez, Carnissers 2, Torrent, Valencia 46909 • t. 961 563 182 • f. 961 563 404 • lacope@carnicaslacope.es